Pedagógus szakvizsga

A MISKOLCI EGYETEM BTK TANÁRKÉPZŐ INTÉZETE FELVÉTELT HIRDET

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA KERESZTFÉLÉVES 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az iskolázás aktuális, nemzetközi és hazai problémáiba, annak megoldási lehetőségeibe, továbbá az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás szegmenseit, s a pedagógia legújabb fejlesztési és tudományos eredményeit. A képzés oktatói között a ME munkatársai mellett – a korábbiaknál hangsúlyosabban – megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

A képzés pedagógus szakvizsgával zárul.

A képzésben jelenleg felkínált, választható, az egyéni specializációt lehetővé tevő szakirányok:

  • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészülés,
  • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés,
  • az inklúzió pedagógiája.

A képzés időtartama: 4 félév.

A képzés kezdete: 2014. február.

A képzés helyszíne: Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros

A költségtérítés összege: 115.000 Ft/ félév

A képzésre való jelentkezés előfeltétele: pedagógiai munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettség és három év közoktatási (köznevelési) szakmai gyakorlat igazolása.

További információk: kozoktatasvezetoi@tanarkepzo.hu; 46/565-228

Kapcsolattartók a ME Tanárképző Intézete részéről: 

  • Dr. Karlovitz János Tibor egyetemi docens,
  • Szurmai Nándorné képzésszervező.

A jelentkezési lap letöltése

A jelentkezés részletes feltételei:

http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/felveteli/szak.php?m=68

http://www.tanarkepzo.hu/szakiranyu_tovabbkepzesek

A jelentkezés határideje: 2014. január 10.

A beadás címe: ME BTK Dékáni Hivatal, 3515 Miskolc-Egyetemváros