Záróvizsgák, 2016

A 2016. májusi záróvizsgák beosztása innen tölthető le. A változtatás jogát fenntartjuk.

Tanulószoba - a szegénységben élő gyermekek és fiatalok minőségi oktatásáért

Tanulószoba címmel indította el új kampányát a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA), amely bemutatja, milyen következményekkel jár mindannyiunk számára az, ha a szegénységben élő fiatalok megfelelő képzés hiányában nőnek fel.

A kezdeményezés felhívja a figyelmet arra, hogy bárkinek van lehetősége tenni azért, hogy a szegénységben élő gyerekek méltányos oktatási lehetőségekhez jussanak. Miskolc városának két szervezete, a Csatárlánc és a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete is csatlakozott a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével megvalósuló országos kampányhoz.

A Tanulószoba kampány célja, hogy információt nyújtson a mélyszegénységben élő kiskorúak helyzetéről, valamint azokról a szervezetekről és civil kezdeményezésekről, amelyek a problémát felismerve már most küzdenek azért, hogy a gyerekek és fiatalok lehetőséget kapjanak a tanulásra. 

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói és hallgatói 2010-ben, a nagy borsodi árvizek idején keltették életre a Csatárlánc nevű önkéntes kezdeményezést. Az árvízvédelmi, majd a hónapokon át tartó kármentesítési munkálatok után a Csatárlánc önkéntes csoport tevékenysége átalakult, és „anyaintézménye” hagyományaiból, szellemiségéből kiindulva fő irányként a nehéz sorsú gyerekekkel való foglalkozást jelölte meg.

2011-től rendszeresen nyújtanak segítséget és szerveznek különböző programokat – többek között – gyermekvédelmi intézményekben élő, illetve tartós kórházi kezelés alatt álló gyermekek számára. A miskolci Aranyhíd Lakásotthonban heti rendszerességgel segítenek a Csatárlánc önkéntesei. 

Mit takar a Tanulószoba kampány?

A tanuláshoz való jog alapvető emberi jog, azonban ma Magyarországon a becslések szerint többszázezer gyerek él olyan körülmények között, amelyben a minőségi tanulás szinte lehetetlen. Április 12-én, 12 órakor a Csatárlánc, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete és a DIA bemutatják azt az installációt, amely a mélyszegénységben élő gyerekek életkörülményeit jelképezi. Olyan otthonokat képzeljünk el, ahol nincs fűtés vagy áram, nincs fürdőkád vagy penészesek a falak, ahol a bútorzatot néhány ágy jelenti – de íróasztalra már nem telik. Az installáció ezeket az otthonokat szimbolizálja kis házak formájában. 

Az installáció kihelyezése mellett önkéntesek vesznek részt egy játékban, amely egy egyszerű szimuláció segítségével megmutatja, hogyan választ el minket egymástól az, ahová születtünk. A játékosok pár perc erejéig egy másik ember bőrébe bújnak: egy fővárosi egyetemistáéba, egy fogyatékos gyermekét nevelő konyhai kisegítőjébe, egy menő szórakozóhely tulajdonosáéba. Mindenki egy vonalról indul, de a játékosok úgy haladnak előre, hogy milyen lehetőségeik illetve korlátaik adódnak az életben. 

A játékhoz bárki csatlakozhat április 12-én, 12 órakor a Miskolci Egyetem C/1-es épületének III. emeleti folyosóján, ahol az installáció április 17-ig megtekinthető.

További információ: tanuloszoba.eu

Konferencia a nevelésügy állásáról...

...Loránd Ferenc emlékezete jegyében

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet, az Iskolafejlesztési Alapítvány, a Taní-tani Online, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Hálózat a Tanszabadságért közös rendezvénye

 

K. Nagy Emese habilitált egyetemi docens

2016. március 16-án intézetünk docense, Kovácsné dr. Nagy Emese sikeresen habiltált az Eszterházy Károly Főiskolán. Szeretettel és tisztelettel gratulálunk!

A védés

Oktatás határhelyzetben

Oktatás határhelyzetben

Ezzel a címmel rendezett a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Nevelés- és Kultúratudományi Tanszéke 2016. március 4-én tudományos konferenciát.

A konferencia címe az oktatás-nevelés területén érvényesülő konkrét és átvitt értelemben vett határhelyzetekre utalt; elég csak a végzett pedagógusok pályára lépésére, szülőföldjén maradására vagy éppen innovatív gondolatainak megvalósítására gondolni.

A konferencián két plenáris előadás hangzott el. Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem professzora az egyházi intézményeknek az oktatási rendszerek teljesítményéhez való hozzájárulását elemezte, míg Balázs Géza, az ELTE és a PKE nyelvészprofesszora az emberi viselkedéskomplexum és a kommunikáció viszonyát vizsgálta. A szekciók keretében több mint félszáz előadó ismertette kutatási eredményeit, tapasztalatait. A Tanárképző Intézet oktatója, Kovácsné Duró Andrea a Pedagógusképzés, -továbbképzés, pedagóguskutatások 2. szekcióban a Tanárjelöltek és gyakorló tanárok értékelési nézetei címmel tartott előadást, amelyben az értékelési nézetek, attitűdök, a berögzült tevékenységek lassú változását empirikus kutatásai alapján igazolta.

Hátrány – Iskola – Egyetem

 

A Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya konferenciája Budapesten
a Wesley János Lelkészképző Főiskola vendégeként

Mit tehet az egyetem az esélyteremtő közoktatás érdekében? Válaszok és kérdések Miskolcról

Időpont: 2016. március 10. 10 h.
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Dankó u. 11., Kline terem
Közlekedési információk

A miskolci tanárképzés hagyományosan érzékenyen reagál környezetének szociokulturális sajátosságaira, és azokra az igényekre, amelyek az ebben a helyzetben működő közoktatási intézményektől és pedagógusoktól érkeznek egy jobb, élhetőbb, gyermekközpontúbb, sikeresebb nevelés érdekében. Talán nem túlzás azt állítani, a kicsiny miskolci pedagógiai műhely szisztematikus építkezésében eljutott odáig, hogy eredményeit, kételyeit és kérdéseit egyaránt érdemes legyen megvitatnia a főváros hasonlóan sajátos összetételű mikrokörnyezetében működő, szociális érzékenységéről híres főiskolájának tudományos közegében. Párbeszédre törekszünk. Amely sokoldalú és színes is lehet – a programra ellátogatók érdeklődésének függvényében.

Program

  • Köszöntő a házigazdák részéről – Nagy Péter Tibor
  • Kényszerek–lehetőségek: a miskolci tanárképzés kitörési pontjai – Ugrai János
  • Hálózatépítés, gyakorlatközösség, iskolai szervezetfejlesztés tanárképzők segítségével – Ádám Anetta
  • Közösség – szolgálat: tanárjelöltek felkészítése a közösségi szolgálatra – Karlowits-Juhász Orchidea
  • Az egyetem lehetséges szerepe egy közoktatási innováció terjesztésében – K. Nagy Emese
  • Együtthaladó. Tartalomalapú magyarnyelv-oktatás migráns és korlátozott nyelvi kódú tanulói csoportok körében – Rostás Édua
  • Technológia és mentalitás. Az innováció két paradigmája – Knausz Imre

Felkért hozzászólók: Csákó Mihály, Horváth Zsuzsa, Ladányi János.

Szabad vita

Zárszó: Ugrai János

A detroiti fekete közösségről

2016. február 24-én (szerdán) 

Branden Snyder (közösségszervező, Detroit) 

az afroamerikai történelem hónapja (Black History Month) rendezvénysorozat keretében tart előadást a detroiti fekete közösség történelméről, helyzetéről, jelenlegi problémáiról és mozgalmairól. Branden Snyder a fekete polgárjogi mozgalmakat zenei oldalról Detroitra (Motown) fókuszálva közelíti meg, mutatja be.

Mindenki számára ajánlott lehet az előadás, aki érdeklődik a kisebbségek, civil mozgalmak, és a gazdasági válság által leginkább sújtott amerikai nagyváros egyedi kultúrája iránt.

Az előadás angol nyelvű, de biztosítjuk a magyarra fordítást! 

 

Az előadás időpontja: 2016. február 24. 12:00-13:30,

helyszíne: C/1-es épület III. emelet 305-ös terem.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Figyelem! Az előadás a ME BTK Tanárképző Intézete által szervezett Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás program része. A TIF-es hallgatók részvételét dokumentáljuk a TIF-naplóban, majd a tanúsítványban. 

 

Idén is: sikeres volt a Taní-tani Konferencia

Plenáris előadás

A Tanárképző Intézet által a Magyar Pedagógiai Társasággal és a Taní-tani Online folyóirattal közösen szervezett Miskolci Taní-tani Konferencia immár szép hagyományt tudhat magáénak: kilencedik alkalommal biztosított lehetőséget a régió oktatási, pedagógiai problémáit vizsgáló kutatóknak, fejlesztő szakembereknek és pedagógusoknak eredményeik bemutatására, megvitatására és a szakmai tájékozódásra. Amint az ezeken a konferenciákon lenni szokott, a szervezők ezúttal is tudatosan törekedtek tudományos és hétköznapi, elméleti és gyakorlati megközelítések ötvözésére, a miskolci pedagógiai konferencia védjegyévé vált jellegzetes „vegyes szekciók” kialakítására. A plenáris előadók is ezt a törekvést képviselték – mind Hegedűs Judit (Nemzeti Közszolgálati Egyetem – ELTE), aki a gyermekvédelem aktuális magyarországi helyzetéről szólt, mind pedig Trencsényi László (ELTE), aki a tanulók iskolai részvételéről, a demokráciára nevelésről tartott előadást.

Az idei konferencia programjának több különleges eleme is volt. Így például szintén Trencsényi László vezetésével ezen a rendezvényen mutatta be az Iskolafejlesztési Alapítvány a legújabb projektjének eredményeit. A miskolci tanárképzők kollektívájának a Szegedi Egyetem iskolai szervezetfejlesztésben nagy gyakorlatra szert tett szakembereivel közös workshopja pedig annak a lehetőségeit vitatta meg, hogy milyen módon segíthetők elő nagy számban a közoktatásban a pedagógiai kultúraváltáshoz szükséges innovációk.

Az idei rendezvény csúcspontjaként a tavaly elhunyt Loránd Ferencnek, a bölcsészkar egyik alapítójának, a magyar pedagógiai közélet meghatározó alakjának emlékére berendezett oktatási-kutatási célokat szolgáló emlékszoba avatására is sor került.

Hortobányi Katalin, Loránd Ferenc özvegye

A IX. Miskolci Taní-tani Konferencia minden eddiginél több résztvevőt mozgósított: 120 fő fölötti volt a regisztrált résztvevők száma, s mintegy kéttucatnyi hallgatónk segédkezett a szervezésben – teljesen önkéntesen. Mindkét számra különösen büszkék vagyunk!

További képek a konferenciáról

További képek a Loránd-terem megnyitójáról

Pedagógiai kultúra 1-3.

Kiadványaink

Megjelent Pedagógiai kultúra című sorozatunk első három kötete.

  • Knausz Imre – Ugrai János (szerk.): A pedagógiai kultúraváltás lehetőségei. Tanulmányok a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében zajló fejlesztő munkáról
  • Knausz Imre: A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól
  • Einhorn Ágnes: A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás

A sorozat kiadója a Miskolci Egyetemi Kiadó. A kiadást a TÁMOP-3.1.1.16-14-0001 sz. projekt támogatta.

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Neveléstudományi Doktori Iskolája

meghívja Önt

Karlowits-Juhász Orchidea

 

A jezsuiták szeretetszolgálata a kötelező iskolai közösségi szolgálat kontextusában  

című doktori értekezésének nyilvános vitájára, melyet 

2016. január 27-én 14.00

órakor  rendezünk

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27.

113. termében

 

Témavezető:

Dr. Trencsényi László, címzetes egyetemi tanár

 

A bíráló bizottság tagjai

 

Elnök:

Dr. Vámos Ágnes

 

Opponensek:

Dr. Lénárd Sándor

Veressné Dr. Gönczi Ibolya

 

Titkár:

Dr. Mészáros György

 

További tagok:

Dr. Golnhofer Erzsébet

Dr. Arapovics Mária

Dr. Bernáth László

Tartalom átvétel Tartalom átvétel